YAYIN POLİTİKASI

Koru Proceedings, Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi'nin yayımlamış olduğu “Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makaleler İçin Gerekli Standartlar”a (Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals) uygun bir yayın politikası izlemekte (NEJM 1997; 336:309-315, güncelleme 2008) ve WAME (World Association of Medical Editors) tarafından önerilen editörler politikasını desteklemektedir.

• Tüm makaleler bilimsel katkıları, orijinallikleri ve içerikleri açısından bilimsel kurul tarafından değerlendirilir.
• Başta gönderen yazar olmak üzere, tüm yazarlar kaynakların ve verilerin doğruluğundan sorumludurlar.
• Dergi bilimsel kurulu, gerekli gördüğü yerlerde dil ve yazım ile ilgili uygun düzeltmeleri yapma hakkını saklı tutar.
• Makaleler bilimsel kurul ve hakemlerin önerileri doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmak üzere sorumlu yazara geri gönderilebilir.
• Editör; hatalı, aldatıcı veya yanlış yönlendirici bilgilerin varlığı fark edildiğinde makaleyi bilimsel literatürden çekme ve bunu duyurma hakkına sahiptir.
• Dergide basılan yazılar derginin malı haline gelir ve yazıların telif hakkı Koru Proceedings'e ait olur.
• Koru Proceedings'e gönderilen yazıların başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Bu konudaki sorumluluk tümüyle yazıyı gönderen yazara aittir. Daha önce herhangi bir dilde basılmış yazılar, ancak ilgili derginin editöründen izin yazısı ve referans bilgisi ile yayım için değerlendirmeye alınabilir. • Yazarlar, Koru Proceedings'e gönderdikleri bir yazıyı başka bir dergiye gönderemezler.
• Makalelerde yapılacak tüm değişiklerde yazar ve basımevinin izni alınmalıdır.