YAYIN KURULU

Barış UYMAZ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Dr. Öğrt. Üyesi

Seval KARASATI
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Dermatoloji ABD, Dr. Öğr. Üyesi

Merter GÜLEN
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi ABD, Dr. Öğr. Üyesi