BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Hasan BİRİ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Üroloji ABD., Prof. Dr.

Aydan BİRİ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD., Prof. Dr.

Bahadır EGE
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi ABD, Doç. Dr.

Müge AKMANSU
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Aynur Uğur BİLGİN
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, İç Hastalıkları ABD., Hematoloji BD., Prof. Dr.

Bengü DURMAZ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD., Prof. Dr.

Ali Kemal ERDEMOĞLU
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Nöroloji ABD., Prof. Dr.

Erdal GÖÇMEN
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Genel Cerrahi ABD, Prof. Dr.

Kağan İPÇİ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Kulak Burun Boğaz ABD. Dr. Öğr. Üyesi

Onur KARABACAK
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Giray ERGİN
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji ABD., Dr. Öğr. Üyesi

Hulusi KOÇAK
Özel Koru Hastaneleri, Çocuk Nefrolojisi Kliniği, Prof. Dr.

Muhittin Tamer MUNGAN
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD, Prof. Dr.

Abbas TANER
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD., Prof. Dr.

Refik TAŞÖZ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD, Prof. Dr.

Işıl SAATÇİ ÇEKİRGE
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.

Didem ARMANGİL
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD., Yenidoğan Ünitesi Prof. Dr.

Ülver DERİCİ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD., Nefroloji BD. Prof. Dr

Kürşad ÖNEÇ
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD. Nefroloji BD., Dr. Öğr. Üyesi

Zeynep Pehlivanlı AKTAŞ
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları ABD., Doç. Dr

Abidin ERDAL
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi. Nöroloji BD. Dr. Öğr. Üyesi

Asuman SEVİN
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi ABD., Prof. Dr.

Ünase Büyükkoçak
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi,Anestezi ve Reanimasyon ABD, Prof Dr

Doç. Dr. Mustafa KIRAÇ
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Üroloji ABD

Prof. Dr. Zuhal AKTUNA
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Koru Ankara Hastanesi, Tıbbi Farmakoloji ABD